כנסים
כנס האגודה הישראלית להנדסה כימית - מבחני רעילות ביולוגיים

כנס האגודה הישראלית להנדסה כימית - מבחני רעילות ביולוגיים

גני התערוכה, תל אביב ‎ 19.06.2003

במבחנים סביבתיים רבים מקובל לבחון תגובה של אורגניזימים לכימיקלים כמדד לרעילות של הכימיקלים. מבחני הרעילות הביולוגיים משמשים בעיקר לבקרה ולניטור של שפכי תעשייה מטופלים בטרם שחרורם לסביבה. האם מבחנים אלו קבילים בהליכים משפטיים? במסגרת הכנס הרצה עורך- דין צבי לוינסון על ההיבטים המשפטיים של מבחני הרעילות הביולוגיים.