כנסים
כנס בינלאומי בנושאי מיחזור ושינוע בין גבולי של פסולות

כנס בינלאומי בנושאי מיחזור ושינוע בין גבולי של פסולות

שנחאי, סין ‎ 13 - 16.11.2007

בשנחאי סין נערך כנס בינלאומי בנושאי מיחזור. עו"ד יוליה ליצמן ממשרדנו הוזמנה להרצות בכנס על חקיקת מיחזור בינלאומית ( WEEE & RoHS)בדגש על האיחוד האירופי וסין. כמו כן, ההרצאה עסקה בתקנות האירופאיות העוסקות בשינוע פסולות מסוכנות ומיישמות את אמנת באזל.