כנסים
יום עיון בנושא - REACH

יום עיון בנושא - REACH

התאחדות התעשיינים, תל אביב ‎ 27.12.2007

את יום העיון העביר צוות עורכי דין ממשרדנו. נתנה סקירה כללית על התקנות ועל המהפכה שהן מביאות לתחום דיני הכימיקלים בעולם. הוסברו ההגדרות המשפטיות הבסיסיות הכלולות בתקנות. הוצגו דרכים פרקטיות להערכות ליישום התקנות האירופאיות בנושאים של רישום חומרים, תוך התייחסות לשרשרת האספקה, למשקלים של חומרים ולתאריכי רישום.