כנסים
יום עיון בנושא זיהום אוויר ופסולות

יום עיון בנושא זיהום אוויר ופסולות

בית הפרקליט, לשכת עורכי הדין, תל אביב ‎ 25.11.2002

זיהום אויר ופסולות לסוגיהן פוגעים בסביבה בדרכים מורכבות ונודעת להם השפעה שלילית על בריאותם של בני-אדם, על התפתחותו של צומח, על איכותם של קרקעות ושל גופי מים עיליים ועל איכות הסביבה בכלל.
 עו"ד צבי לוינסון, המכהן כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה של לשכת עורכי הדין, הנחה יום עיון שנערך בשיתוף בין מוסד שמואל נאמן בטכניון, למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה לבין הוועדה לאיכות הסביבה בלשכת עורכי הדין. במסגרתו של יום עיון זה נתנה תמונה עדכנית על המצב המדעי, ההנדסי והמשפטי ועל הקשר ביניהם בנושאים אלו.