כנסים
טכנולוגיות לאנרגיה נקיה – תחזית מול מציאות

טכנולוגיות לאנרגיה נקיה – תחזית מול מציאות

מכון הנפט והאנרגיה, תל אביב ‎ 01.10.2007

בכנס הרצה עו"ד גיל דרור ממשרדנו על מסחר בדלקים המיוצרים ממקורות מתחדשים על פי תוכנית ה -  RFS בארה"ב. מטרת התוכנית לתת מענה להקטנת פליטות גזי חממה מתחבורה. מדובר בתוכנית לאומית המחייבת שחלק מסוים מהדלקים המשמשים לתחבורה יגיע ממקורות מתחדשים כמו ביומסה.