כנסים
חקיקה סביבתית חדשה באירופה  - עצות מעשיות למציאות חדשה WEEE - RoHS

חקיקה סביבתית חדשה באירופה - עצות מעשיות למציאות חדשה WEEE - RoHS

מכון היצוא, תל אביב ‎ 25.11.2004

חקיקה סביבתית אירופאית חדשה ( REACH & WEEE & RoHS) ומורכבת תשפיע בקרוב, באופן מרחיק לכת, על יצואנים ישראלים לאירופה. האם תהיה מוכן? יום העיון הועבר על ידי עורכי הדין  צבי לוינסון ותומס ג'וליאן פייג', מומחים למשפט סביבתי בישראל ובאיחוד האירופי, תוך מטרה לעזור למזער את הסיכונים והעלויות הכרוכות בהערכות לקראת  חקיקה חדשה זו. 

יום העיון שאורגן על ידי המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי היה מיועד לתעשיינים וליצואנים לאיחוד האירופי, במיוחד בתחומי טכנולוגיית עילית, אלקטרוניקה, מוצרי חשמל, כימיקלים, קוסמטיקה ודשנים.