כנסים
חקיקה ותקינה סביבתית זרה - T.A.LUFT - C.F.R

חקיקה ותקינה סביבתית זרה - T.A.LUFT - C.F.R

מכון התקנים הישראלי ‎ 23.03.2005

ההתפתחויות בחקיקה בתחום איכות הסביבה בארצות הברית ובאיחוד האירופי מורגשות כאן בישראל תוך זמן קצר. ההשפעה האמריקאית והאירופית היא תוצאה של האקטיביזם ההולך וגובר של המשרד לאיכות הסביבה הישראלי. המשרד נוקט בסוג של בינלאומיות סביבתית ומשלב בחוקים, בתקנות ובתנאים סביבתיים בישראל תקינה וחקיקה מארצות הברית ומהאיחוד האירופי. 

מה המשמעות המשפטית של אימוץ חקיקה ותקינה סביבתיים זרים ?

כיצד על הגופים הכפופים למשרד לאיכות הסביבה להיערך לקראתם וליישמם?

הכנס בו הרצו עוה"ד צבי לוינסון ויוליה ליצמן נערך על ידי מכון היצוא ומכון התקנים הישראל ועסק בסוגיות אלו תוך התמקדות ב- T.A. LUFT ,חקיקה גרמנית פדרלית בתחום זיהום האוויר וב- C.F.R. חקיקה אמריקאית פדרלית, עליהן מסתמך המשרד לאיכות הסביבה בתנאים ברישיונות עסק ובצווים בהם הוא קובע תקנים סביבתיים.