כנסים
חקיקה בינלאומית של חומרים מסוכנים והשלכותיה על התעשיין/ יצואן

חקיקה בינלאומית של חומרים מסוכנים והשלכותיה על התעשיין/ יצואן

המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי ‎ 10.05.2007

יום העיון הועבר על ידי עורכי דין ישראליים וזרים מצוות משרדנו.  במהלך יום העיון נדונו הנושאים הבאים:

 שינוע בינלאומי של חומרים מסוכנים – אמנת באזל, הדירקטיבה האירופית החדשה למשלוח פסולות מסוכנות ואמנת רוטרדם; סקירת עיקרי תקנות ה – REACH ומטרת שיטת GHS (Global Harmonized System); גיליונות בטיחות בישראל ובעולם; תקנות אירופאיות WEEE & RoHS; תחולת תקנות פסולת אלקטרונית בסין (RoHS China); השפעת חקיקה בינלאומית על החקיקה בישראל ועל מתן היתרים ורישיונות למפעלי תעשייה.