כנסים
חידושים ועדכונים WEEE/RoHS

חידושים ועדכונים WEEE/RoHS

מלון כפר המכביה ‎ 28.11.2005

המרכז הישראלי ליצור נקי ערך יום עיון שעסק בחידושים ובעדכונים בדירקטיבות ה - WEEE וה - RoHS. במסגרת יום העיון הרצתה עו"ד יוליה ליצמן ממשרדנו על ההתפתחויות המשפטיות בתחום דיני איכות הסביבה ודירקטיבות ה - WEEE וה - RoHS באירופה ועל מגמות דומות של חקיקה בעולם, במדינות כמו סין ודרום קוריאה.