כנסים
חופש המידע, חובות דיווח לבורסה וגישות חלופיות לפתרון סכסוכים

חופש המידע, חובות דיווח לבורסה וגישות חלופיות לפתרון סכסוכים

בית הפרקליט, לשכת עורכי הדין ‎ 20.12.2001

נושאי איכות הסביבה מתפתחים וחודרים יותר ויותר להבטים השונים של חיי המסחר והעסקים. סוגיות "חמות" כמו: חופש מידע, חובות דיווח של חברות ציבוריות וגישור סביבתי, צצות בחיי היומיום של כל "השחקנים" במגרש הסביבתי.
לשכת עורכי הדין בישראל ארגנה ערב עיון במטרה לענות על  שאלות כמו:
· האם יכולה עמותה סביבתית לדרוש מהרשויות נתונים שמסר להן מפעל בדבר פליטותיו לסביבה ולהגיש, על סמך נתונים אלו, קובלנה פלילית / תובענה אזרחית נגד המפעל?
· האם חברה ציבורית אשר קבלה התראה בדבר צו סגירה מנהלי / ביטול היתר רעלים / ביטול רישיון עסק של מפעלה, חייבת לדווח על כך לרשות ניירות ערך?
· איזה סכסוכים סביבתיים מתאימים להתברר במסגרות אלטרנטיביות לאלו של בתי המשפט?

עו"ד צבי לוינסון אשר משמש כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה בלשכת עורכי הדין, הנחה ערב עיון זה אשר הווה הזדמנות לאנשי רשויות, לתעשיינים, למשפטנים, ליועצים סביבתיים ולנציגי ציבור ללבן סוגיות אלו ולהעמיק בהן.