כנסים
השלכות סביבתיות על רכישות ומיזוגים

השלכות סביבתיות על רכישות ומיזוגים

התאחדות התעשיינים, תל אביב ‎ 03.04.2001

עסקאות של רכישות ושל מיזוגים  מחייבות לשאול את השאלות הנכונות ("גילוי נאות") בדבר האובייקט בו אתם מתעניינים, ולהגדיר את היקף החבויות הסביבתיות המוטלות עליו.
עסקאות אלו מחייבות ניהול של משא ומתן רגיש באמצעות העלאתם של מנגנונים אפשריים לחלוקתה של האחריות הסביבתית, להתמודדות עם שינויים בהיקפן של חבויות בעקבות גילויים חדשים, חקיקה חדשה ורטרואקטיבית ופתרון מחלוקות.
ביום עיון המאורגן על ידי התאחדות התעשיינים בישראל הרצה עו"ד צבי לוינסון על ההבטים המשפטיים של סוגיות אלו.