כנסים
הכנס השנתי של האגודה הישראלית למטרולוגיה -חומרים מסוכנים

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למטרולוגיה -חומרים מסוכנים

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, קרית שדה התעופה ‎ 07.11.2007

במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית למטרולוגיה הרצה עו"ד צבי לוינסון על היבטים משפטיים של מטרולוגיית חומרים מסוכנים בראייה מקומית ובינלאומית של דיני המשפט הסביבתי. בפרט, ההרצאה עסקה בהיבטים המשפטיים של בדיקות מעבדה, לדוגמה בדיקות הנדרשות על פי דירקטיבת ה - RoHS  בצעדים שיש לבחון טרם בחירת המעבדה ובהגדרת השאלות שיש להפנות אליה.