כנסים
הכנס השנתי הרביעי של האיגוד הישראלי למים

הכנס השנתי הרביעי של האיגוד הישראלי למים

כפר המכביה, רמת גן ‎ 18.05.2005

 במסגרת הכנס הרצה עו"ד גיל דרור על ההיבטים המשפטיים של מיהול מים באיכויות שונות. נושאים אלו עולים תכופות כאשר רוצים למהול מים על מנת לשפר לדוגמה את איכות המים באקויפרים, או על מנת לשפר את איכות השפכים המוזרמים למערכות ביוב. לפעולות אלו יש בחקיקה איסורים והיתרים שנסקרו בהרצאה.