כנסים
הטיפול בפסולת המוצקה - הבטים אקולוגיים, כלכליים ומשפטיים

הטיפול בפסולת המוצקה - הבטים אקולוגיים, כלכליים ומשפטיים

לשכת עורכי הדין, תל אביב ‎ 02.07.2000


עו"ד צבי לוינסון הנחה יום עיון זה אשר אורגן על ידי הוועדה לאיכות הסביבה בלשכת עורכי בהדין, בראשה הוא עומד. יום העיון אפשר מגע והדברות בין הגורמים האחראים על קביעת המדיניות בטיפול בפסולת לבין הגורמים הנתבעים לשלם את מחירה, במטרה ליצור מסגרת לליבון בעיות ולגיבוש שיתוף פעולה. בין היתר נדונה הצעת פתרון חקיקתי כולל, יעיל וישים, המתחשב בצרכים של מדינת ישראל.