כנסים
בוצות שפכים - קורס על טיפול וסילוק הבוצה הנוצרת בתהליך הטיפול בשפכים

בוצות שפכים - קורס על טיפול וסילוק הבוצה הנוצרת בתהליך הטיפול בשפכים

פארק המדע רחובות ‎ 01.01.2007 - 28.02.2007

האיגוד הישראלי למים ערך במהלך החודשים דצמבר - פברואר 2007 קורס בן 7 מפגשים אשר עסק בהבטים השונים של טיפול בבוצה במתקני טיפול שפכים (מט"שים) וסילוקה. במסגרת הקורס הרצה עו"ד גיל דרור  על ההבטים המשפטיים של הנושא, תוך התייחסות לנושאים נלווים כגון מניעת ריח וזיהום אוויר, מניעת זיהום מי תהום, שינוע פסולות מסוכנות והרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי המשפט הסביבתי הישראלי.