כנסים
אספקת מי שתייה במגזר הכפרי

אספקת מי שתייה במגזר הכפרי

המרכז האקדמי רופין ‎ 31.01.2007

ארגון עובדי המים, ארגן יום עיון שעסק בהבטי אספקת מים למגזר הכפרי בראי הרפורמות החדשות במבנה משק המים ואספקתם בישראל. במסגרת יום העיון הרצה עו"ד צבי לוינסון על ההיבטים המשפטיים של הנושא (מה הופך מים לשפכים ומה הופך שפכים לקולחין, איכויות מים להשקייה, איכויות בוצות שפכים לשימוש חקלאי, בוצה משופעלת, ועוד).