כנסים
אנרגיה בת קיימא כמנוף לפיתוח איזורי

אנרגיה בת קיימא כמנוף לפיתוח איזורי

מלון דן, אילת ‎ 05 - 07.06.2007

הכנס התמקד בסוגיות אזוריות ובינלאומית של יישום טכנולוגיות מתקדמות בנושאי אנרגיה וסביבה. הכנס נערך כחלק מתוכנית להפוך את אזור הערבה למקום מוביל בתחום האנרגיות המתחדשות. במסגרת הכנס, הוזמנה עו"ד קריסטינה חג'ידמטריו ממשרדנו להרצות על היבטים משפטיים של הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתחום הבניה הירוקה, ובפרט על שימוש בחומרים ננומטריים בתחום הבניה הירוקה.