כנסים
איכות הסביבה במגזר החקלאי - בעיות ופתרונן

איכות הסביבה במגזר החקלאי - בעיות ופתרונן

בית ציוני אמריקה, תל אביב ‎ 23.04.2001

הקיבוץ הארצי ארגן יום עיון שעסק באיכות הסביבה במגזר החקלאי. עו"ד צבי לוינסון הוזמן להרצות על ההיבטים המשפטיים של הנושא. בין היתר עסקה הרצאתו בשימוש הנעשה על ידי חקלאים בכימיקלים ובחומרי הדברה, בצורך בהיתרים וברישיונות לשימושים אלו ובהשלכות שיש לכך על סיכונים משפטיים של זיהומי מים וקרקע.