חדשות
פסיקה חדשה בנושא רעש בשוויץ

פסיקה חדשה בנושא רעש בשוויץ

19.12.2016

בית המשפט העליון בשוויץ קבע כי יש להטיל מגבלות על מקור רעש חיצוני כאשר יש חריגה ממגבלות רעש בכל אחד מהחדרים בדירה. בכך בוטלה פרקטיקה קודמת לפיה די היה בעמידה במגבלות הרעש באחד מהחדרים של הדירה.