חדשות
הסכם חוזי יכול לגבור על הוראות חקיקה סביבתית בשבדיה