חדשות
אחריות  לסירוב לא מוצדק בהוצאת היתרים סביבתיים