חדשות
סין מאפשרת סחר במזהמי אוויר

סין מאפשרת סחר במזהמי אוויר

03.01.2018

הממשל הסיני מכניס מנגנון של סחר במזהמי אוויר במטרה לנסות להתמודד עם זיהום האויר הנרחב. המנגנון יכלול 8 קבוצות של תעשייה. הוא יחייב כל מפעל הכלול בקבוצה לרכוש זכויות פליטה ויאפשר סחר בזכויות.