חדשות
הפלרת מי שתיה בניו זילנד

הפלרת מי שתיה בניו זילנד

28.11.2016

הצעת חוק חדשה בניו זילנד מעניקה סמכויות לרשויות בריאות לחייב ספקי מים מקומיים להפליר את מי השתייה. הצעת החוק גם מחייבת את רשויות הבריאות לבצע מחקרים נמשכים בדבר התועלת/ נזק /עלות של ההפלרה.