חדשות
אסדרות בתחום הבטיחות והסביבה לקווי דלק במקסיקו

אסדרות בתחום הבטיחות והסביבה לקווי דלק במקסיקו

29.05.2017

הרשות המקסיקנית הוציאה הנחיות משפטיות בתחומי הסביבה והבטיחות לקווי דלק. ההנחיות כוללות הוראות לשלבי ההקמה, התפעול והסגירה של הקווים וכן לציוד המשמש.