חדשות
תוכנית להגבלות חדשות על שימוש במוצרי פלסטיק חד פעמיים