חדשות
רפורמה בסחר במזהמי אוויר באיחוד האירופי

רפורמה בסחר במזהמי אוויר באיחוד האירופי

27.02.2018

מועצת השרים האירופית אשרה רפורמה בסחר במזהמי אוויר לתקופה של 2020 ואילך. הרפורמה מכניסה מספר תיקונים משמעותיים בדירקטיבה הקיימת ומטרתה לאפשר לאיחוד להגיע ליעד הפחתה של 40% בפליטות של גזי חממה ובהתאם למחוייבות של האיחוד בהסכם פריז.