חדשות
הצעות לשינויים בפיקוח על זיהום אויר באיחוד האירופי

הצעות לשינויים בפיקוח על זיהום אויר באיחוד האירופי

16.12.2015

מועצת השרים האירופית הסכימה על העברת הצעת חקיקה לפרלמנט להגדלת הפיקוח על מזהמי אוויר. המטרה לתת מענה לסיכוני בריאות ולהשלכות סביבתיות הנגרמות מזיהום אויר ולתת מענה למחויבויות של האיחוד האירופי במסגרות בינלאומיות.