חדשות
מי נטל מאוניות

מי נטל מאוניות

12.09.2016

האמנה הבינלאומית להסדרת הזרמה של מי נטל מאוניות נכנסה לתוקף לאחר שמספר מתאים של מדינות אשררו את אמנת ארגון הספנות הבינלאומי. החל משנת 2017 הזרמה של מי נטל לסביבה תחויב בטיפול מקדים.