חדשות
הסכם בינלאומי להפחתת פליטות ממטוסים

הסכם בינלאומי להפחתת פליטות ממטוסים

29.12.2016

הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO) העביר לראשונה החלטה המבוססת על תמריצים כלכליים הכוללת אמצעים להגבלות על פליטות של מזהמי אוויר ממטוסים. ההחלטה תכנס לתוקף בשנת 2021.