חדשות
REACH - דרום קוריאה

REACH - דרום קוריאה

31.05.2019

המשרד להגנת הסביבה בדרום קוריאה דחה ערעור של תעשיות בדבר הצורך לבצע רישום מוקדם של כימיקלים לפי חקיקת הכימיקלים החדשה K-REACH עד לתום חודש יוני השנה.

הרישום המוקדם אמור לאפשר לחברות המייצרות או מייבאות כימיקלים לדרום קוריאה להתאגד בקונסורציומים על מנת לעמוד בתאריך היעד של רישום כימיקלים שנקבע לסוף דצמבר 2021.