חדשות
חידושים באנרגיה ירוקה בדנמרק

חידושים באנרגיה ירוקה בדנמרק

28.08.2018

הממשלה הדנית התחייבה להטמיע סדרה של מהלכים לפיתוח שימוש באנרגיה ירוקה. מטרות המהלכים להבטיח שאספקת החשמל בדנמרק עד שנת 2030 תהיה כולה מאנרגיה ירוקה ושעד לשנה זו 50 אחוזים מכלל יצור האנרגיה במדינה יעשה באמצעות אנרגיה מתחדשת.