חדשות
הגדרת המונח "סילוק" בחקיקה הסביבתית הפדרלית בארה"ב

הגדרת המונח "סילוק" בחקיקה הסביבתית הפדרלית בארה"ב

14.08.2016

בית משפט פדרלי בארה"ב פסק כי המונח "סילוק" בחקיקה הסביבתית האמריקאית חל על פעולה אנושית ואינו כולל למשל חלחול או  מעבר פסיבי של חומרים מסוכנים דרך האוויר.