חדשות
דרישות לשקיפות בטביעת רגל פחמנית בארה"ב

דרישות לשקיפות בטביעת רגל פחמנית בארה"ב

21.06.2016

הצעת חוק פדרלית בארה"ב מבקשת לחייב קבלנים המעוניים להתקשר בחוזים עם רשויות פדרליות לחשוף את נתוני טביעת הרגל הפחמנית של פעילותם, על מנת שהרשויות תוכלנה להביא נתון זה כשיקול בבחירת הקבלן.