חדשות
בית משפט לערעורים בארה"ב ביטל רישיון להולכה של גז

בית משפט לערעורים בארה"ב ביטל רישיון להולכה של גז

27.09.2017

בית המשפט לערעורים בטל את הרישיון לאור מחדל של רשות האנרגיה הפדרלית להביא בחשבון, במסגרת תסקיר ההשפעה של הסביבה, פליטות של גזי חממה מצינור ההולכה.