חדשות
בית משפט לערעורים בארה"ב ביטל רישיון להולכה של גז