חדשות
בית המשפט  העליון בקליפורניה פוסק בשאלות של שינוי אקלים

בית המשפט העליון בקליפורניה פוסק בשאלות של שינוי אקלים

03.12.2015

בית המשפט העליון בקליפורניה ביטל החלטה של רשות מנהלית הואיל וזו לא שקלה כראוי נושאים של פליטות גזי חממה והשפעותיהן על שינוי אקלים. בפסיקה ישנן הנחיות לרשויות מנהליות כיצד להפעיל שיקול דעת מנהלי ראוי בנושאים של שינוי אקלים.