חדשות
אחריות לזיהום קרקע אינה מבוססת על בעלות בלבד

אחריות לזיהום קרקע אינה מבוססת על בעלות בלבד

18.01.2016

בית משפט באיטליה פסק כי אחריות לזיהום  קרקע על בעלים המפעיל בה עסק מסחרי אינה יכולה להתבסס על בעלותו בלבד כאשר לא ניתן לייחס לו את גרימת הזיהום בפועל.