חדשות
חידושי פסיקה באוסטריה בנושא זיהום אוויר

חידושי פסיקה באוסטריה בנושא זיהום אוויר

07.05.2018

בית המשפט המנהלי הגבוה באוסטריה פסק כי ארגונים סביבתיים יכולים לעתור לבית המשפט ולבקש ממנו להורות למדינה לפעול על מנת שבאזור מסויים תושג עמידה בתקני איכות אויר שנקבעו בחקיקה.