זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

 לוינסון - דרור , משרד עורכי דין לדיני סביבה ובטיחות, מבקש להדגיש את זכותו להיות מוכר כבעל זכויות היוצרים בחומר המופיע באתר זה. כל הזכויות שמורות © 2016 - 1993.
כאשר הנכם עושים שימוש בחומר שבאתר, לרבות גרפיקה, מאמרים ידיעות וכו', כולו או מקצתו, הנכם מביעים בכך את הכרתכם, בכך שזכויות היוצרים במסמכים אלה שמורות ללוינסון  - דרור משרד עורכי-דין לדיני סביבה ובטיחות. אתם מוזמנים להשתמש, להעתיק או להפיץ חומר זה בכל דרך שהיא חינם וללא כל תשלום, ובלבד שתבטיחו לציין, כי מקורו של החומר הוא  לוינסון - דרור  משרד עורכי דין לדיני סביבה ובטיחות.