מי אנחנו

מי אנחנו

איכות הסביבה הוא מונח רבגוני החוצה הגדרות מקובלות של משפט, של חלוקת אחריות וסמכות בין משרדי ממשלה, של תחומי שיפוט ברשויות מקומיות ושל גופים אחרים הפועלים על פי דין. תחום התמחותינו, דיני איכות הסביבה - רגולציה סביבתית - מפגעים ומטרדים סביבתיים, הוא שם קיבוצי הניתן למכלול של הוראות המפוזרות על פני חוקים, תקנות והוראות מנהל רבות.  כמשרד הוותיק ביותר בישראל בתחום משפט הסביבה הישראלי והבינלאומי, התרחבה עם השנים פעילותינו  והביאה אותנו  באופן טבעי לעסוק גם בתחום דיני הבטיחות והגיהות.

על פי ניסיוננו וכמקובל במשרדי עורכי דין דומים בעולם, הגישה המשפטית הנכונה ביותר לייעץ ולייצג  בנושאי  דיני סביבה ובטיחות  (EHS) היא גישה אינטגרטיבית, שרואה את נקודות ההשקה והמשותף בין התחומים כנקודות מוצא לטיפול במכלול הנושאים באופן משולב במשרד אחד. כך גם מתפרסת רשימת תחומי ההתמחות המשפטית שלנו.

מי אנחנו