עקרונות יסוד בדיני פסולת

עקרונות יסוד בדיני פסולת

עקרונות יסוד בדיני פסולת

מרצה: צבי לוינסון


עקרונות יסוד בדיני פסולת

 מה היא ההבחנה המשפטית בין פסולת מסוכנת לבין פסולת שאינה כזו?

כיצד יש לסלק פסולת מסוגים שונים?

איזה רישיונות והיתרים דרושים למי שעוסק בפסולת?

מה היא האחריות החלה על מי שמסלק פסולת באמצעות קבלן חיצוני?

מה הוא עקרון האחריות המורחבת של היצרן וכיצד הוא מיושם בדיני פסולת בישראל?

מה הם עקרונות החקיקה העוסקת בפסולת של אריזות?

מה הם עקרונת החקיקה העוסקת בפסולת של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה?

על שאלות אלו ועוד נענה בהרצאה המקוונת.

מחיר: 117 ₪

תאריך: 14/10/2020
שעה: 10:00 - 11:30
ThumeiPeilut_HomarimMesukanim.jpg