גיליונות בטיחות- הבטים משפטיים (SDS)

גיליונות בטיחות-  הבטים משפטיים (SDS)

גיליונות בטיחות- הבטים משפטיים (SDS)

מרצה: גיל דרור


גיליון בטיחות הוא מסמך משפטי מחייב. לכאורה, נראה שתבנית גיליון הבטיחות היא אוניברסלית והכנת גיליון בטיחות על פי תקנות הבטיחות המסדירות את הנושא מספיקה. לא כך הוא הדבר – בחינה משפטית של סוגיות הנוגעות לשיטת סיווג החומרים המסוכנים, להיקף המידע שיש לגלות בגיליון הבטיחות, לחיסיון על סודות מסחריים מעלה שקיימות דרישות שונות בין החקיקה בישראל, לבין החקיקה באירופה ובארה"ב. מה השלכות האמורות עבור כל מי שמייבא, משתמש, או מייצא חומרים מסוכנים? מה ההבדלים בין גיליון בטיחות לכרטיס בטיחות? כיצד משליכים דיני החומרים המסוכנים והבטיחות על גיליונות הבטיחות? כיצד משפיע גיליון הבטיחות על אחריותם של מנהלים? מה הן ההתפתחויות המשפטיות האחרונות בתחום זה?

על שאלות אלו ועוד נענה בהרצאה המקוונת.

מחיר: 117 ₪

תאריך: 03/12/2020
שעה: 10:30 - 12:00
GilDror.jpg