תנאי שימוש - הרצאות מקוונות

תנאי שימוש - הרצאות מקוונות

הסכמה לתנאי השימוש הינה תנאי להרשמה.

ההרשמה להרצאה הינה אישית ומיועדת רק למי שהעביר את פרטיו בזמן הרישום.

הלינק להרצאה (באמצעותו ניתן להכנס להרצאה בתוכנת זום) ופרטי ההתחברות שקיבלת הינם אישיים ואין להעבירם לאחר.

אנו לא נעשה בפרטי הרישום שימוש אלא למטרת הרישום בלבד.

לא ניתן לבטל את התשלום.  אם ההרצאה לא תתקיים במועד שפורסם יתאפשר לבחור בין קבלת החזר תשלום לבין השתתפות במועד אחר שיפורסם.

הקניין הרוחני בתכני ההרצאה שייך למשרד עורכי הדין לוינסון – דרור. אין לצלם את ההרצאה או להקליט אותה ללא אישורנו בכתב.

ההשתתפות בהרצאה אינה יוצרת יחסי עו"ד לקוח בין משרדנו לבין המשתתף ואין לראות באמור בה משום יעוץ משפטי.

לוינסון  - דרור משרד עורכי דין לדיני סביבה ובטיחות, או מי מעורכי-הדין והעובדים בו, לא ישאו בכל אחריות שהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש שיעשה במידע שימסר בהרצאה.

פניה בלשון זכר או נקבה  - יש לראותה כמיועדת לשני המינים.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ויהיה בסמכות שיפוט ייחודית של בתי המשפט במחוז חיפה.