מטרדי רעש

מטרדי רעש

רעש הוא תופעה פיזיקלית של תנודות האוויר היוצרת קול בלתי רצוי. רעש הוא מפגע סביבתי הגורם לתעוקה נפשית, וברמות גבוהות גם לנזק בריאותי. רעש מתאפיין אומנם בהיותו בעל אופי מקומי בלבד אך לעיתים מקור הרעש יכול להשליך על קבוצות גדולות של אוכלוסייה כמו זו הסמוכה לשדות תעופה או לנתיבי תחבורה מרכזיים. סגנון החיים באקלים הים-תיכוני - החלונות הפתוחים לרווחה, הישיבה במרפסת או על הגג לעת ערב - רואה ברעש מטרד של ממש. כיום, מאפשרת הטכנולוגיה את הקמתם של מתקנים כגון: מנועים שקטים מבעבר, ושיטות בניה חדישות המאפשרות להקטין את החשיפה לרעש מהסביבה. גם הנטייה ליצור בקרה אקלימית בבית, המחייבת את איטומו מהחוץ, מסייעת להפחית מטרדי רעש, אף שאינה נעשית מטעמים אקוסטיים.  הדין החל בנושא רעש מורכב מהוראות רבות חלקן ארציות וחלקן מקומיות. אנו נוכל לייעץ לכם  על מגבלות הדין באזור בו אתם פועלים ובדרכים המשפטיות למניעת הפרתו,  תוך בחינה של כל אחד משלושת הגורמים הרלבנטיים  ביצירתו: מקור הרעש, תווך הביניים, קולט הרעש.