כנסים
כנס בינלאומי בוונקובר קנדה

כנס בינלאומי בוונקובר קנדה

אוניברסיטת סיימון פרייזר וונקובר קנדה ‎ 01 - 04.05.2017

עו"ד גיל דרור הוזמן להרצות על מודלים משפטיים של שיתוף ציבור בנושאים סביבתיים.

במסגרת הכנס הובא כמקרה בוחן תהליך של ניסוח וקבלת חוק עזר במרחב ביוספרי בישראל כדוגמה לשיתוף ציבור בתהליך דמוקרטי בתחום הסביבה והפנמת כלים משפטיים ליישומו.