אנרגיות ירוקות

אנרגיות ירוקות

בכל העולם נעשים שינויים מבניים יסודיים במשק יצור החשמל. תחנות כח נהפכות למרכזי רווח עצמאיים ומתחרות זו בזו על אספקת חשמל. בתחרות זו משמשות טכנולוגיות יצור נקיות (קלינטק) וירוקות, שימוש בדלקים חדשים, קוגנרציה, אנרגיה מתחדשת, חליפית  ונקייה ומסחר ב"זכויות פליטה" של מזהמים.  

כבר היום, נקבעו באירופה, בארה"ב ובמדינות רבות אחרות בעולם מכסות המחייבות שילוב של דלקים חליפיים בדלקים המיוצרים ממאגרי הנפט הגולמי. קיימות הוראות דין רבות, בישראל ובעולם כולו, הקובעות כללים מחייבים להתייעלות אנרגטית, וקובעות סימונים צרכניים למכשירי חשמל שהם יעילים אנרגטית. בישראל – מהפיכת ייצור החשמל ומוצרי תעשייה על בסיס שריפה של גז טבעי כבר כאן. גם מכוניות היברידיות או כלי רכב הצורכים גז טבעי או גז פחמימני מעובה (גפ"מ) משתתפים במשחק. 

המאמץ העולמי להפחית את פליטות "גזי החממה", כגון CO2 או חומרים כמו מתאן שנקבעו להיות אקוויולנטיים ל- CO2 אשר בא לידי ביטוי ב"פרטיכל קיוטו" לאמנת שינוי האקלים, יתן את אותותיו גם במגבלות חדשות, אשר תוטלנה על מתקנים השורפים דלק לשם יצור אנרגיה. כבר היום, על פי חוק מקורות אנרגיה והתקנות שהותקנו מכוחו, חלות על מפעלי תעשייה חובות, כגון מינוי ממונה אנרגיה, ושיפור הנצילות של מתקנים. גילויי שדות הגז במים הכלכליים של ישראל, פותחים הזדמנויות חדשות לתעשייה לקבל דרך קווי הולכה וחלוקה מקור אנרגיה נקי יותר וזול יותר.

בין אם אתם צורכים אנרגיה רבה בתהליכי היצור שלכם ומבקשים להפחית את הוצאותיכם ובין אם אתם מבקשים להכנס לשוק יצור האנרגיה לצריכה עצמית או למכירה לרשת החשמל אנו יכולים לסייע בידכם - בהבהרתם של הליכי הרישוי הנדרשים ובליווי משפטי, בבחינת הדרישות הסביבתיות ודרישות הבטיחות הרבות החלות ומידת העמידה בהן ובדבר התפתחויות במשק האנרגיה העולמי.