חדשות
רכישת אנרגיה ממקורות מתחדשים במקסיקו

רכישת אנרגיה ממקורות מתחדשים במקסיקו

03.05.2017

משרד האנרגיה במקסיקו פרסם דרישות לתעשיות ולעסקים לפיהן בשנים הבאות עליהם לוודא שהאנרגיה הנרכשת על ידם באה מקורות מתחדשים בהתאם לאחוזים שנקבעו בכל שנה.