חדשות
בית משפט אוסטרי בטל פרויקט תשתית לאור השפעתו על שינוי אקלים

בית משפט אוסטרי בטל פרויקט תשתית לאור השפעתו על שינוי אקלים

11.05.2017

בית המשפט בטל פרוייקט לסלילת מסלול נוסף בשדה התעופה בוינה לאור השפעות הצפויות מגידול הטיסות על נושאי שינוי האקלים.